Een kijkje in de keuken bij… de afdeling Kwaliteitsdienst


De bewakers van kwaliteit en de beschermers van voedselveiligheid: De Kwaliteitsdienst fungeert als belangrijk kennisorgaan binnen Simons Halal Food. Een vraag over voedselkwaliteit en -veiligheid? Dan ben je hier aan het juiste adres. Lees alles in deze blog over onze Kwaliteitsdienst bij Simons Halal Food.

Het geweten van het bedrijf   

De kwaliteitsafdeling van Simons Halal Food vormt het kloppende hart van onze kwaliteit. Deze afdeling draagt de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de voedselkwaliteit en -veiligheid volgens strenge externe normen zoals de British Retail Consortium (BRC) en International Food Standard (IFS). De afdeling houdt rekening met de eigen kwaliteitsstandaarden van Simons Halal Food zelf en zorgt dat deze op alle vlakken in de organisatie worden doorgevoerd. 


Binnen de Kwaliteitsdienst bevinden zich onder andere Quality Control (QC) en Quality Assurance (QA), die betrokken zijn bij de kwaliteit van alle fasen van het productieproces en de gehele klantreis. Dagelijks voert de afdeling een tal aan verschillende taken uit om ervoor te zorgen dat geen enkel product de fabriek verlaat zonder aan de hoogste kwaliteitsnormen en voedselveiligheid te voldoen. Zo is het team dagelijks bezig met onder andere: 

  • Steekproeven op basis van productie: essentieel voor het continu monitoren van de productkwaliteit.

  • Controle van afwijkingen in de productie: om snel in te kunnen grijpen bij kwaliteitsproblemen.

  • Bewaken van het kwaliteitsplan: ervoor zorgen dat alle processen volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen verlopen.

  • Uitvoeren van schoonmaak verificaties: om de hygiëne binnen de productieomgeving te waarborgen.

  • Beheer van CCP's: cruciaal voor het controleren van de voedselveiligheid op kritieke controlepunten.

  • Uitvoering van HACCP-studies: kwaliteitssystemen om voedselveiligheidsrisico's te identificeren, te beoordelen en te beheersen binnen de voedselproductie- en distributieprocessen, om zo de veiligheid van het voedsel te waarborgen.)

Naast deze taken doet de afdeling nog veel meer om de voedselveiligheid te waarborgen. Ze voeren interne en externe audits uit. Verzorgen trainingen voor collega’s én zijn het aanspreekpunt voor externe partijen of leveranciers als het gaat om de kwaliteit en voedselveiligheid. 

Een extra stapje verder voor de beste kwaliteit


Bij de standaard kwaliteitscontroles, gaat Simons Halal Food een stapje verder. Als enige producten in de Benelux heeft het interne DNA-laboratorium een QPCR-toren die de afdeling in staat stelt om grondstoffen en eindproducten te onderzoeken op genetische samenstellingen en mogelijke contaminaties. Dit zorgt niet alleen voor nauwkeurigheid, maar stelt de afdeling ook in staat om jaarlijks met trots de BCR of IVF certificaten te behalen. 


Voortdurende verbetering en innovatie 


Naast het handhaven van de hoogste kwaliteit, richt de Kwaliteitsdienst zich ook actief op het bevorderen van continue verbetering en het schetsen van de lange termijn doelen. Simons Halal Food staat nooit stil en dankzij de inspanningen van de Kwaliteitsdienst worden operationele controles gecombineerd met een voortdurende zoektocht naar verbeteringen voor de beste kwaliteit. 


Een gemotiveerd team zorgt voor de juiste balans

In een snel opererende voedselindustrie is het voor de Kwaliteitsdienst vaak een uitdaging om een goede balans te vinden tussen de verschillende afdelingen. Enerzijds is het van belang om de beste kwaliteit te leveren maar is het ook van belang om alles tijdig te produceren van grote hoeveelheden halalvlees. 


De manager is trots op het huidige team en benadrukt vooral ook de intrinsieke motivatie van alle overige afdelingen:

Waar de afdelingsmanager het meest trots op is, is de intrinsieke motivatie bij al het personeel. Ondanks de strakke deadlines en de hoogste kwaliteitsnormen streeft het team er met z'n allen naar om deze altijd na te leven.


Bij Simons Halal Food wordt deze balans gehandhaafd door een open deurbeleid, waar iedereen van het bedrijf direct naar binnen kan lopen bij de Kwaliteitsdienst om zorgen te bespreken en ideeën uit te wisselen. Zo heerst er een open en familiaire cultuur maar ook een gezamenlijk doel naar de best mogelijke kwaliteit en daar is de afdelingshoofd trots op! 


Dit jaar nemen we een kijkje achter de schermen bij Simons Halal Food. Regelmatig zullen we schrijven over de diverse afdelingen en de werkzaamheden binnen het gehele proces. We laten de medewerkers aan het woord en laten hun vertellen over hun werk. De Kwaliteitsdienst is deel 2 van de serie.